ข่าวประชาสัมพันธ์ : ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ภายใต้กิจกรรม ปั้น SMEs ค้าออนไลน์สู้วิกฤตโควิด-19 รู้บีญชีภาษี ฝ่าวิกฤต COVID-19
IMG-LOGO

การยื่นเอกสารการจดอนุสิทธิบัตรและแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

- 28 เมษายน 2563
IMG

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ยื่นเอกสารการจดอนุสิทธิบัตรและแจ้งข้อมมูลลิขสิทธิ์อาจารย์และนักศึกษาที่เป็นสมาชิกของโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ในพุธที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ สำนักงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา จังหวัดนนทบุรี