ข่าวประชาสัมพันธ์ : ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ภายใต้กิจกรรม ปั้น SMEs ค้าออนไลน์สู้วิกฤตโควิด-19 รู้บีญชีภาษี ฝ่าวิกฤต COVID-19
IMG-LOGO

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากผลงานวิจัยในสถาบัน : กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

- 28 เมษายน 2563
IMG

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากผลงานวิจัยในสถาบัน : กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2554