ข่าวประชาสัมพันธ์ : ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ภายใต้กิจกรรม ปั้น SMEs ค้าออนไลน์สู้วิกฤตโควิด-19 รู้บีญชีภาษี ฝ่าวิกฤต COVID-19
IMG-LOGO

การเข้าร่วมงานสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ

- 28 เมษายน 2563
IMG

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมงานสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ และร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร คุณตัน ภาสกรนที เรื่อง "ทฤษฎีลูกคิดและการปรับตัวของ SMEs ต่อการเปิดเสรีอาเซียน" ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2555 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก