ข่าวประชาสัมพันธ์ : ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ภายใต้กิจกรรม ปั้น SMEs ค้าออนไลน์สู้วิกฤตโควิด-19 รู้บีญชีภาษี ฝ่าวิกฤต COVID-19
IMG-LOGO

การจัดอบรมโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ การสร้างผลิตภัณฑ์ไหมพรมด้วยวิธี “Magic Knitting Block”

- 28 เมษายน 2563
IMG

วันที่ 22 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์