ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การตลาดออนไลน์สำหรับมือใหม่ Personal Online Marketing 2020 คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs ฉบับที่ 3 : เทคนิคกระตุ้นยอดขาย โปรโมทสินค้าให้ ปัง กับ Shopee โครงการสันบสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
IMG-LOGO

การประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติงาน

- 19 มิถุนายน 2563
IMG

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมดุสิตรา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์