ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การตลาดออนไลน์สำหรับมือใหม่ Personal Online Marketing 2020 คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs ฉบับที่ 3 : เทคนิคกระตุ้นยอดขาย โปรโมทสินค้าให้ ปัง กับ Shopee โครงการสันบสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
IMG-LOGO

สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมปรับปรุงเป็นศูนย์แสดงสินค้า

- 19 มิถุนายน 2563
IMG

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เข้าสำรวจสถานที่่เพื่อเตรียมปรับปรุงเป็นศูนย์แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ บริเวณฝั่งขวา ชั้น 1 อาคาร 5