ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การตลาดออนไลน์สำหรับมือใหม่ Personal Online Marketing 2020 คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs ฉบับที่ 3 : เทคนิคกระตุ้นยอดขาย โปรโมทสินค้าให้ ปัง กับ Shopee โครงการสันบสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
IMG-LOGO

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

- 22 มิถุนายน 2563
IMG

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุมกับคุณทวีพร เกตุอร่าม ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด ,คุณอมร ประดับทอง ผู้จัดการโครงการอาวุโส,คุณปรินทร เขียวราชา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการและคุณอารีญา ภาคาหาญ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช ประธานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI , นางบุณย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ ที่ปรึกษาสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ,บุคลากรสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมการประชุมในครั้งนี้