ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การตลาดออนไลน์สำหรับมือใหม่ Personal Online Marketing 2020 คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs ฉบับที่ 3 : เทคนิคกระตุ้นยอดขาย โปรโมทสินค้าให้ ปัง กับ Shopee โครงการสันบสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
IMG-LOGO

ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยเครื่องหมายการค้า"

- 31 กรกฏาคม 2563
IMG

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยเครื่องหมายการค้า" ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก