ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การตลาดออนไลน์สำหรับมือใหม่ Personal Online Marketing 2020 คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs ฉบับที่ 3 : เทคนิคกระตุ้นยอดขาย โปรโมทสินค้าให้ ปัง กับ Shopee โครงการสันบสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
IMG-LOGO

โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในภูมิภาค

- 31 กรกฏาคม 2563
IMG

ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มรนว. เข้าร่วมการประชุมโครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในภูมิภาค ภายใต้ "ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (STDB) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการประชุมจะมีการนำเสนอเรื่องขอบเขตการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ในระหว่างวันที่ 16-18 และ 29-31 กรกฏาคม 2563