ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การตลาดออนไลน์สำหรับมือใหม่ Personal Online Marketing 2020 คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs ฉบับที่ 3 : เทคนิคกระตุ้นยอดขาย โปรโมทสินค้าให้ ปัง กับ Shopee โครงการสันบสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
IMG-LOGO

กิจกรรม Smart Start idea by GSB Start up

- 1 สิงหาคม 2563
IMG

ภาพกิจกรรมการตัดสินประกวดคลิปวีดีโอ “Smart Start idea by GSB Start up” ณ ห้อง 511 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการตัดสิน การประกวดคลิปวีดีโอ ในกิจกรรม Smart Start idea by GSB Start up ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 20,000 บาท ภายใต้โจทย์ “การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่ (Next Normal)” ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจำนวน 9 ทีม ซึ่งมีผลการตัดสินการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีม Crops Farm รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Eyz Five รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม 3 Land รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลชมเชย ทีม W.H.Y รับเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลชมเชย ทีม Cloud Network รับเงินรางวัล 1,000 บาท สำหรับทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ จะได้แข่งขันชิงรางวัลในระดับประเทศต่อไป และเตรียมพบกับโจทย์ท้าประลอง Creative Idea ทุกวันที่ 1 ของเดือน รอติดตามกันได้เลย. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ/รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประสานความร่วมมือและเตรียมทีมเพื่อเข้าแข่งขันในครั้งนี้