ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การตลาดออนไลน์สำหรับมือใหม่ Personal Online Marketing 2020 คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs ฉบับที่ 3 : เทคนิคกระตุ้นยอดขาย โปรโมทสินค้าให้ ปัง กับ Shopee
IMG-LOGO

ถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ Hatacha

- 25 สิงหาคม 2563
IMG

ปรึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ Hatacha : หัตถชา หนึ่งในผู้ประกอบการโครงการ : เพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พ.ศ. 2563