ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การตลาดออนไลน์สำหรับมือใหม่ Personal Online Marketing 2020 คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs ฉบับที่ 3 : เทคนิคกระตุ้นยอดขาย โปรโมทสินค้าให้ ปัง กับ Shopee
IMG-LOGO

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พ.ศ. 2563

- 7 กันยายน 2563
IMG

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 422 และ 425 ชั้น 2 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์