ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การตลาดออนไลน์สำหรับมือใหม่ Personal Online Marketing 2020 คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs ฉบับที่ 3 : เทคนิคกระตุ้นยอดขาย โปรโมทสินค้าให้ ปัง กับ Shopee
IMG-LOGO

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- 7 กันยายน 2563
IMG

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กิจกรรม การสร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามตัวชี้วัด (KPI) ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางแบบอย่าง ในการดำเนินธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2563 ณ เรือนถาวร โฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม