ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่ม อาชีพภูมิปัญญาบ้านหัวถนนกลาง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ (การสำรวจชุมชน)

- 27 มกราคม 2564
IMG

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่ม อาชีพภูมิปัญญาบ้านหัวถนนกลาง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ (การสำรวจชุมชน)