ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งเพิ่มมูลค่าจากพืชผลราคาต่ำในท้องถิ่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเน้นวิจัยเพื่อถ่ายทอดความรู้ เป็นฐานในกลุ่มสตรีหนองรังนก จังหวัดชัยนาท

- 27 มกราคม 2564
IMG

ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งเพิ่มมูลค่าจากพืชผลราคาต่ำในท้องถิ่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเน้นวิจัยเพื่อถ่ายทอดความรู้ เป็นฐานในกลุ่มสตรีหนองรังนก จังหวัดชัยนาท