ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

การจัดการห่วงโซ่คุณค่าการปลูกอ้อยแบบน้ำหยดด้วยเทคโนโลยี IOT และเซลล์แสงอาทิตย์

- 27 มกราคม 2564
IMG

การจัดการห่วงโซ่คุณค่าการปลูกอ้อยแบบน้ำหยดด้วยเทคโนโลยี IOT และเซลล์แสงอาทิตย์