ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรสู่ตลาดส่งออก

- 19 กุมภาพันธ์ 2564
IMG

กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรสู่ตลาดส่งออก