ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

(กิจกรรมที่ 1 )การใช้เทคโนโลยีภาคสนามเพื่อระบุอัตลักษณ์และบ่งชี้ชนิดพืชอย่างง่ายและการประชุมการวางแผนคุณสมบัติทางกายภาพปริมาณน้ำและของแข็งที่ละลายน้ำที่ได้จากผักผลไม้ตามธรรมชาติโดย

- 19 กุมภาพันธ์ 2564
IMG

(กิจกรรมที่ 1 )การใช้เทคโนโลยีภาคสนามเพื่อระบุอัตลักษณ์และบ่งชี้ชนิดพืชอย่างง่ายและการประชุมการวางแผนคุณสมบัติทางกายภาพปริมาณน้ำและของแข็งที่ละลายน้ำที่ได้จากผักผลไม้ตามธรรมชาติโดยทดสอบค่าทางสถิติ