ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

(กิจกรรมที่ 2) ทีมปฏิบัติการ Metabolic10 ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในสภาพจริงด้วยวิชาชีวสถิติ (Biostatistics) โดยประชุมวางแผนการทดลองสร้างองค์ความร

- 19 กุมภาพันธ์ 2564
IMG

(กิจกรรมที่ 2) ทีมปฏิบัติการ Metabolic10 ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในสภาพจริงด้วยวิชาชีวสถิติ (Biostatistics) โดยประชุมวางแผนการทดลองสร้างองค์ความรู้เฉพาะสำหรับพื้นที่เป้าหมาย ก่อนไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาผลไม้ราคาต่ำให้กับชุมชนหนองมะโมง จังหวัดชัยนาทในขั้นต่อไป