ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

ภาพกิจกรรมการออกแบบและทดสอบบรรจุภัณฑ์ และ การประชุมวางแผนออกแบบกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย

- 18 มีนาคม 2564
IMG

ภาพกิจกรรมการออกแบบและทดสอบบรรจุภัณฑ์ และ การประชุมวางแผนออกแบบกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย