ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนหนองรังนก

- 5 เมษายน 2564
IMG

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนหนองรังนก