ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

การทดสอบระบบการประชุมออนไลน์ โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit) รอบ 6 เดือน (TOR 64)

- 12 กรกฏาคม 2564
IMG

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมทดสอบระบบการประชุมออนไลน์ โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit) รอบ 6 เดือน (TOR 64) ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์