ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เชื่อมสัมพันธ์ เครือข่าย RISMEP

- 9 สิงหาคม 2564
IMG

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เชื่อมสัมพันธ์ เครือข่าย RISMEP และยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์