ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ VDO สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์"

- 24 สิงหาคม 2564
IMG

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ VDO สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ผ่านช่องทาง Youtube และ Tiktok โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์