ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2564

- 12 กันยายน 2564
IMG

วันที่ 10 กันยายน 2564 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยใช้ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ณ จังหวัดนครสวรรค์