ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

เข้าร่วม "พญาลิไท" พระผู้พระราชทานความรุ่งเรืองให้เมืองนครสวรรค์

- 4 มีนาคม 2565
IMG

วันนี้ 4 มีนาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการเสวนาเรื่อง "พญาลิไท" พระผู้พระราชทานความรุ่งเรืองให้เมืองนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการเสวนา หลังจากเสร็จสิ้นการเสวนา ประธานและผู้ร่วมงาน ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ กิจการสยามา และ กิจการบ้านดินเย็น เข้าร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์