ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

การอบรมกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการตามนโยบายของ (สป.อว.)

- 18 มีนาคม 2565
IMG

วันที่ 18 มีนาคม 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการอบรมกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สป.อว.) โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์