ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2565

- 18 เมษายน 2565
IMG

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมและรายงานกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์