ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

ผลิตภัณฑ์หัตถชา ถุงหอมสมุนไพร

- 2 พฤษภาคม 2565
IMG

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ พร้อมวิเคราะห์ความต้องการ และคัดกรองผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพร ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์