ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

อบรมการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา

- 23 มิถุนายน 2565
IMG

วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมการอบรมการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หลักสูตรระดับต้น ปีงบประมาณ 2565 รุ่น 1 ในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมรับขวัญ ชั้น 3 โรงแรมบายาสิตา@KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น