ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

การประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครสวรรค์

- 23 มิถุนายน 2565
IMG

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านทางระบบ Zoom Clound Meeting Application ถ่ายทอดระบบ ณ ห้องประชุมตติยรัตน์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์