ข่าวประชาสัมพันธ์ : ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ภายใต้กิจกรรม ปั้น SMEs ค้าออนไลน์สู้วิกฤตโควิด-19 รู้บีญชีภาษี ฝ่าวิกฤต COVID-19
IMG-LOGO

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)

IMG

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
              ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน จำพวก ได้แก่ 
              2.1 หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนและหุ้นส่วนจำพวกนี้เป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการของห้างได้
 
              2.2 หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้นและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างไม่ได้