โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,503      
 

แสดงกิจกรรมทั้งหมด
โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา   (23 ภาพ)
ภาพบรรยาการศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า..เป็นการบรรยาย "การประมาณมูลค่าตลาดและยอดขาย" และ Validate Business Idea (Get out of the building) ช่วงบ่าย...การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูล ปรับแนวคิดธุรกิจ การปรับปรุง ฺBusiness Model ประมาณการมูลค่าตลาดและยอดขาย", การบรรยาย "การเงินสำหรับผู้ประกอบการเบื้องต้น", การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Revenue Models (Panel)", ช่วงเย็น...การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะนำการฝึกปฏิบัติ Pitching", การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับปรุง ฺBusiness Model และเตรียมกาาร Pitching" ณ ห้องอยุธยา ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP”   (20 ภาพ)
ภาพบรรยาการศ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า..เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมละลายพฤติกรรม, การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Idea Pitching และโหวตไอเดียหาทีมฟอร์มทีม และการบรรยาย Lean Canvas" ช่วงบ่าย..เป็นการบรรยาย "การระบุลูกค้าเป้าหมาย และปัญหาของลูกค้า" การบรรยาย "การสร้างคุณค่าและช่องทางการตลาด (Value Proposition)", การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ "การทอสอบไอเดีย Customer Validation" และการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมตัวไป Validate ธุรกิจ" ณ ห้องอยุธยา ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงาน ประจำปี 2661
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงานประจำปี 2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่1/2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่2/2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่1/2559
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงานประจำปี 2559
 กำหนดเวลากิจกรรมและแผนดำเนินงานประจำปี 2558
 การฝึกอบรมเรื่อง "การจัดทำแผนเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันธุรกิจเชิงกลยุทธ์ รองรับการเปิดตลาด AEC"
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
อ่านบทความทั้งหมด
บริษัทจำกัด (Limited Company)
บริษัทจำกัด (Limited Company) คือ องค์การธุรกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงิน ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ     ...อ่านบทความ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ได้แก่ หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด และหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด     ...อ่านบทความ
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360