โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,518      

ภาพยนตร์แนะนำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (3 นาที 51 วินาที)
ชมภาพยนตร์ผ่าน Youtube :      
ภาพยนตร์แนะนำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (3 นาที 31 วินาที)
ชมภาพยนตร์
(320 x 240)
:   
  ขนาด 21.3 MB
ภาพยนตร์แนะนำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (5 นาที 40 วินาที)
ชมภาพยนตร์ขนาดใหญ่ (320 x 240) :      ขนาด 13.90 MB
ชมภาพยนตร์ขนาดกลาง (320 x 240) :      ขนาด 6.26 MB
ชมภาพยนตร์ขนาดเล็ก (160 x 120) :      ขนาด 2.10 MBภาพยนตร์พิธีเปิดหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
และการเสวนาพิเศษ เรื่อง "โอกาสทอง ช่องทางธุรกิจ" ครึ่งแรก (1 ชั่วโมง 1 นาที 7 วินาที)
ชมภาพยนตร์ขนาดใหญ่ (320 x 240) :      ขนาด 67.50 MB
ชมภาพยนตร์ขนาดกลาง (160 x 120) :      ขนาด 22.50 MB
ชมภาพยนตร์ขนาดเล็ก (160 x 120) :      ขนาด 18.20 MB

copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360