ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

Green Veg ชุดปลูกผักปลอดสารพิษแบบไม่ใช้ดิน

IMG
เจ้าของโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ และอาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์
เบอร์โทร :
081-8864521
ปีที่เข้าร่วม :
ปี 2550
วันที่เข้าร่วม :
-
ประโยชน์ที่ได้รับจาก NSRUBI :
การอบรมหลักสูตรแบบเข้มเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 4 หลักสูตร :
  • คำปรึกษาด้านการจัดทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
  • คำปรึกษาด้านการวางแผนการตลาด
สถานภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน :
กำลังดำเนินธุรกิจ

สินค้า :