ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบายแฮนด์

IMG
เจ้าของโครงการ :
อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม
เบอร์โทร :
08-3767-3219
ปีที่เข้าร่วม :
ปี 2550
วันที่เข้าร่วม :
-
ประโยชน์ที่ได้รับจาก NSRUBI :
การอบรมหลักสูตรแบบเข้มเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 4 หลักสูตร :

           จากที่เคยเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจแบบชาวบ้าน ทำมาขายไป ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องต้นทุนหรือกำไร แต่พอได้รับโอกาสจาก NSRUBI มุมมองการดำเนินธุรกิจตากต่างไปจากเดิ

สถานภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน :
กำลังดำเนินธุรกิจ

สินค้า :