ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

บริษัท ทีแอนด์เอส เรโอน่า จำกัด : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกชิ้นเนื้อวัว - เนื้อไก่ – เนื้อปลา

IMG
เจ้าของโครงการ :
นางสาวศศิกาณฑ์ ดวงดี และนายสุรัตน์ แหลมเทียน
เบอร์โทร :
090-9931947
ปีที่เข้าร่วม :
ปี 2559
วันที่เข้าร่วม :
11 มกราคม 2559
ประโยชน์ที่ได้รับจาก NSRUBI :
การอบรมหลักสูตรแบบเข้มเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 4 หลักสูตร :
  • จัดที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ
  • จัดที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี
  • สถานภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน :
    กำลังดำเนินธุรกิจ

สินค้า :