ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

รู้บีญชีภาษี ฝ่าวิกฤต COVID-19

by John Alvarado - 14 พฤษภาคม 2563
IMG

**หัวข้อ** * สิ่งที่ SMEs ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจ * บัญชี "ภาษา SMEs" * SMEs ควรรู้ภาษีที่เกี่ยวข้อง * สิทธิประโยชน์ สำหรับ SMEs !! แจก โปรแกรมการบริหารงานบัญชีฟรี 6 เดือน