ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

ขั้นตอนการับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

by John Alvarado - 29 พฤษภาคม 2563
IMG

ขยายเวลารับคำขอ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563