โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
339,101        
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบายแฮนด์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม
เริ่มดำเนินธุรกิจ : ปี 2550
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-3767-3219
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0603554000382
หลักการในการทำงานของผลิตภัณฑ์/บริการ :
  1. งานตุ๊กตาดินเผา และประดับตกแต่ง
    ผลิตตุ๊กตาตามสั่ง ออกแบบตกแต่งสวน จัดดอกไม้งานพิธีต่าง ๆ งานสอนเทคนิคการปั้น ตุ๊กตาดินเผา ออกแบบงานตามสั่ง จัดทำรูปแบบให้ดูก่อนทำจริง ราคาเป็นกันเอง
  2. งานออกแบบกราฟิก สิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
    ออกแบบงานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด มีการสร้างต้นแบบให้ดูก่อนผลิตจริง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตุ๊กตาอมยิ้ม บีบายแฮนด์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ปั้นขึ้นรูปด้วยมือ ออกแบบงานตามสั่ง ปั้นล้อเลียน เป็นของขวัญวันเกิด คู่แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ : ประดับตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ธุรกิจอยู่ในขั้นตอนการบ่มเพาะ : (Start up/Spin off) Incubate => Start up
คาดว่าธุรกิจก่อให้เกิดรายได้ : ปัจจุบัน การผลิตตุ๊กตาดินเผา “บีบายแฮนด์” ดำเนินการแบบธุรกิจในครัวเรือน ผู้ผลิตเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ แต่อนาคตมีความต้องการที่จะขยายกิจการให้สามารถรองรับตลาดได้มากขึ้น และมีโครงการที่จะจ้างแรงงานคน โดยเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ ขยายไปกลุ่มใหญ่ โดยใช้แรงงานคนในท้องถิ่นที่ว่างจากการทำงานประจำ เพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน เดือนละ 10,000 – 30,000 บาท/เดือน
ข้อดีของผลิตภัณฑ์โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด : ตุ๊กตาดินเผา “บีบายแฮนด์” เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ บีบายแฮนด์ คือ บุคลิก หน้าตาของตุ๊กตา จะยิ้มต้อนรับแขกผู้มาเยือน เป็น Reception ประจำบ้าน สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่พบเห็น หรือการผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เช่น ล้อเลียนจาก คน จากภาพถ่าย หรือจากชิ้นงานที่ลูกค้านำเสนอมา และอีกส่วนหนึ่ง คือ การปั้นด้วยมือ (Hand Made) ทุกชิ้น แสดงอารมณ์ออกมาทางเนื้องาน พื้นผิว และสีสัน แสดงความเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ สามารถจัดวางตามสวน มุมใดมุมหนึ่งของบ้านได้อย่างลงตัว
ประโยชน์ที่ได้รับจาก NSRUBI : จากที่เคยเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจแบบชาวบ้าน ทำมาขายไป ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องต้นทุนหรือกำไร แต่พอได้รับโอกาสจาก NSRUBI มุมมองการดำเนินธุรกิจตากต่างไปจากเดิมมาก จากองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ และความเอาใจใส่ของผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของ NSRUBI ส่งผลให้ธุรกิจผลิตตุ๊กตาดินเผา “บีบายแฮนด์” เป็นที่รู้จักและมีพื้นที่ในตลาดเครื่องปั้นดินเผาได้เป็นอย่างดี
สถานภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน : กำลังดำเนินธุรกิจ
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360