โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
395,495      ตุ๊กตาดินเผา 019,020 size L
Category : ตุ๊กตาดินเผา
ผู้ผลิต : ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และหินทราย บ้านโพธิ์ใบ
List Price : 550 Baht
Our Price : 450 Baht (discount 18%)
คลิกเพื่อสั่งซื้อสินค้า
ตุ๊กตาดินเผา 019,020 size M
Category : ตุ๊กตาดินเผา
ผู้ผลิต : ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และหินทราย บ้านโพธิ์ใบ
List Price : 400 Baht
Our Price : 350 Baht (discount 13%)
คลิกเพื่อสั่งซื้อสินค้า
ตุ๊กตาดินเผา 019,020 size S
Category : ตุ๊กตาดินเผา
ผู้ผลิต : ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และหินทราย บ้านโพธิ์ใบ
List Price : 300 Baht
Our Price : 250 Baht (discount 17%)
คลิกเพื่อสั่งซื้อสินค้า
ตุ๊กตาดินเผา 063 size L
Category : ตุ๊กตาดินเผา
ผู้ผลิต : ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และหินทราย บ้านโพธิ์ใบ
List Price : 700 Baht
Our Price : 600 Baht (discount 14%)
คลิกเพื่อสั่งซื้อสินค้า
ตุ๊กตาดินเผา 063 size M
Category : ตุ๊กตาดินเผา
ผู้ผลิต : ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และหินทราย บ้านโพธิ์ใบ
List Price : 600 Baht
Our Price : 500 Baht (discount 17%)
คลิกเพื่อสั่งซื้อสินค้า

แสดงสินค้าหน้าที่ 1 | 2 | 3


copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360