โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
407,535      

โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP”
ภาพบรรยาการศ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า..เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมละลายพฤติกรรม, การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Idea Pitching และโหวตไอเดียหาทีมฟอร์มทีม และการบรรยาย Lean Canvas" ช่วงบ่าย..เป็นการบรรยาย "การระบุลูกค้าเป้าหมาย และปัญหาของลูกค้า" การบรรยาย "การสร้างคุณค่าและช่องทางการตลาด (Value Proposition)", การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ "การทอสอบไอเดีย Customer Validation" และการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมตัวไป Validate ธุรกิจ" ณ ห้องอยุธยา ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360