โครงการ UBICO
       รู้จัก UBI
       ความเป็นมา
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
       กลุ่มเป้าหมาย
       กระบวนการบ่มเพาะ
       โครงสร้าง
       คณะผู้บริหาร
       บุคลากร
       การให้บริการ
       สิ่งอำนวยความสะดวก
       ประโยชน์ที่ได้รับ
       การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
       การดูแลกลุ่ม SMEs
       Multimedia
       ชมรม NEO-Club
       แนะนำบริษัทจัดตั้งใหม่
       ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม
       ภาพกิจกรรม
       ข่าว/ประกาศ
       ปฏิทินกิจกรรม
       บทความ
       สถานที่ตั้งและการติดต่อ
       เอกสาร - ใบสมัคร
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เพื่อนบ้าน

ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่      
395,489      

โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา
ภาพบรรยาการศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 โครงการกิจกรรมค่าย “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า..เป็นการบรรยาย "การประมาณมูลค่าตลาดและยอดขาย" และ Validate Business Idea (Get out of the building) ช่วงบ่าย...การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูล ปรับแนวคิดธุรกิจ การปรับปรุง ฺBusiness Model ประมาณการมูลค่าตลาดและยอดขาย", การบรรยาย "การเงินสำหรับผู้ประกอบการเบื้องต้น", การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Revenue Models (Panel)", ช่วงเย็น...การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะนำการฝึกปฏิบัติ Pitching", การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับปรุง ฺBusiness Model และเตรียมกาาร Pitching" ณ ห้องอยุธยา ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
copy right © 2013 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2359, 0-5621-9100 ต่อ 1166 โทรสาร 0-5688-2360