ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

การตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit) รอบ 18 เดือน

- 23 มิถุนายน 2565
IMG

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit) ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง รอบ 18 เดือน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์