ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ปฐมนเทศนักศึกษา 2565)

- 23 มิถุนายน 2565
IMG

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ปฐมนิเทศนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์