ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

การให้คำปรึกษาแนะนำผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ

- 6 กรกฏาคม 2565
IMG

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติยา ทองเกิน ให้คำปรึกษาแนะนำผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ บริษัท ทีแอนด์เอส เรโอน่า จำกัด เพื่อพัฒนาต่อยอดสูตรเครื่องในวัวต้มแซ่บแบบฟรีซ-ดราย จากเดิมให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาด ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์