ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

บุคลากร

IMG
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
ผู้จัดการ

IMG
นางสาว นิชารี ปรีชาชาญ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

IMG
นางสาว ธนาภรณ์ จั่นแจ้ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ