ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

บริษัท นครสวรรค์โปรดั๊กชั่น จำกัด : ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก

IMG
เจ้าของโครงการ :
นายฑีฆายุ บุญคง
เบอร์โทร :
081-949-5455
ปีที่เข้าร่วม :
ปี 2560
วันที่เข้าร่วม :
19 เมษายน 2560
ประโยชน์ที่ได้รับจาก NSRUBI :
การอบรมหลักสูตรแบบเข้มเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 4 หลักสูตร :
  • จัดที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ
  • จัดที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี

สถานภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน :
กำลังดำเนินธุรกิจ

สินค้า :
IMG

test3-11
ราคาทั่วไป : 1001 บาท
ราคาของเรา : 501 บาท

IMG

แม่อุบล : ผงกล้วยน้ำว้าดิบ “แม่อุบล”
ราคาทั่วไป : 200 บาท
ราคาของเรา : 100 บาท