ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดินเย็น : แกลอรี่และสินค้าแปรรูปจากเครื่องปั้นดินเผา

IMG
เจ้าของโครงการ :
นางสาววันวิสา ศรีคำ และนายจิรพัฒน์ เชิดวงศ์สูง
เบอร์โทร :
096-2275929
ปีที่เข้าร่วม :
ปี 2559
วันที่เข้าร่วม :
17 มีนาคม 2559
ประโยชน์ที่ได้รับจาก NSRUBI :
การอบรมหลักสูตรแบบเข้มเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 4 หลักสูตร :
  • คำปรึกษาด้านการจัดทำแผนธุรกิจ
  • คำปรึกษาด้านการทำตลาดรายบุคคล
  • สถานภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน :
    กำลังดำเนินธุรกิจ

สินค้า :