ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอแสดงความยินดี อบรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
IMG-LOGO

แม่อุบล : ผงกล้วยดิบ “แม่อุบล”

IMG
เจ้าของโครงการ :
นางสาวดวงกมล ศรีสิทธิ์
เบอร์โทร :
089-6147744
ปีที่เข้าร่วม :
ปี 2561
วันที่เข้าร่วม :
2 กุมภาพันธ์ 2561
ประโยชน์ที่ได้รับจาก NSRUBI :
การอบรมหลักสูตรแบบเข้มเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 4 หลักสูตร :
  • จัดที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ
  • จัดที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี

สถานภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน :
กำลังดำเนินธุรกิจ

สินค้า :
IMG

test3-1
ราคาทั่วไป : 100 บาท
ราคาของเรา : 50 บาท